Кумыкский мир

Культура, история, современность

Къанатлы мюгьлет

* * *

Абатларым алып аста,
Нарыстадай къарай-къарай
                                           артыма.
Сагъа багъып ёл чыгъаман,
                                      азиз халкъым,
Тавушумдан оьзюм тартына...

 

* * *

Гьей, Аргъумакъ!
Къайда алып барасан?
Туякъларынг тийсин башлап тавлагъа,
Ата юртну адатына бой сынмай,
Аталар да тербенмеген давлагъа.
 
Ата юртгъа гирип,
Тюшюп атымдан,
Акъ сакъаллы тамазаны гёрейим,
Атам йимик, ерлеп атгъа миндирген,
Ата юртну ою нечик – билейим...

 

* * *

Тал терекни талайына тюшгендей,
Танглагъансан талыбызны икълыгъын,
«Чыкъ!» - деп, «Гел!» - деп,
Тереземни къагъасан,
Гечеликни бузуп бары шыплыгъын.
Сюювюнгню гертилигин сынама,
Тал терек не, терезе не - билмеймен,
Къой, тынглайым тынышына гечени,
Тереземни къакъма,
Къакъма, гелмеймен.
Къагъа гече тереземни еллер де,
Юрек, яшдай,
Гьар тавушгъа сеслене.
Тек тавушлар болмай бары бир йимик,
Кёбю къала антгъа тююр эсленмей.
Юрегимни назик, шиша терезесин,
Сындырмайлы болсанг аста къакъмагъа -
Гел, шо заман дюрмен, досум, сеники,
Гел, разимен сувгъа талдай бакъмагъа!

 

ГЕЛЕЧИ

Бир токътавсуз чарнай бавда савусгъан,
Ол чарнаса, уьйге къонакъ геле дей,
Къызъяш бусанг чарнавуна къошулуп,
Савусгъандан гелечилер тиле дей.
 
Къой, савусгъан чарнай турсун бавумда,
Чарнавуна къошулмайлы турайым,
Гелечиге къонакъ тепси къургъунча,
Сюювюмден уллу къала къурайым.
 
Сюювюмню къат-къат этип къабатлап,
Къара, досум, къала къурдум юрекде,
Чалынса да заман-заман чарнаву,
Савусгъан да гёрюнмей гьеч терекде.

 

ТИЛЕМЕЙМЕН

Тилемеймен хали этип
Яй деп кёкню алдыма.
Магъа кёкден жавгьарлардай
Юлдузлар да герекмей.
Баласына ушанагъан
Къаравудай ананы,
Гьейлер, магъа тазалыгъы
Герек инсан юрекни.

 

АЗИЗ МАГЪА ШУ ЯШАВ

Айта: «Гьейлер...»
Кимлер нелер айтса да,
Мендей мени билмей дагъы бирев де,
Мени учун къазылынгъан къабургъа
Гирежек де менмен. Дагъы бирев де!
Сокъмагъымда сюрюнеген мен бусам,
Йыгъылгъанда, турагъан да менмен чи,
Умутумну авса уллу къаласы,
Гене ону къурагъан да менмен чи.
Оьр-оьртени гетсе магъа къабунуп,
Ялынында янгыз менмен гюеген...
Шо саялы азиз магъа шу яшав,
Шо саялы яшамагъа сюемен.

 

* * *

Къызъяшдай къызарып,
Йылай да, кюлей,
Гелин дей уялчан,
Ачылгъан гюлдей,
Танг тува иржайып,
Танг геле къатып,
Тав-тюзге тамдырып,
Янгы йыр айтып.

 

КЪАРДАЙ ЭТДИНГ КЪАРАВУМ...

«Къара!» - деп къычыргъанда,
Къарамасам, къар атып,
Къардай этдинг къаравум
Къарлар атып къаратып.
 
Сен: «Къара!» - деп, къар атып,
Мен де къарап соравлу,
Къарынгны иритеген
Болуп къалды къаравум.

 

МЕНИ КЁПЛЕР УНУТГЪАН

Мени кёплер унутгъан.
Унутажакъсан сен де.
Аламат гьайранлыкъ бар
Унутулмайгъан ерде.
 
Унутула сатырлар,
Уьнемликге язылгъан,
Унутула къабурлар,
Умутлагъа къазылгъан.
 
Унутула тунлукъну
Чырагъы болгъан ай да,
Унутула юрекде
яллагъан
Яз да, яй да...
 
Унутулмайгъан зат ёкъ
Не кёклерде, не ерде.
Тек мени унутгъанынг
Унутуп болман бир де.

 

АНАЙ ДЕСЕМ, АНАНАЙ

Адам тува беземеге аламны,
Гюнеш тува Ерге шавла яймагъа.
Йырав буса - йыры булан халкъыны
Атын уьнем асруларда къоймагъа.
 
Асруларда къалар йыры аз тюгюл,
Халкъыбызны эси бугюн - «Ананай...»
Азиз халкъым, гётер оьктем башынгны,
Йырынг яшай - «Анай десем, ананай...»

Размещено: 08.04.2013 | Просмотров: 2753 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.