Стихи на кумыкском языке

Для творческих людей

Стихи на кумыкском языке

Сообщение Temirlan » 06 сен 2007, 23:21

Предлагаю помещать в этом разделе стихи только на кумыкском языке!

Начну с стихотворения, которое впервые прочитал этим летом.
Автор: Ильмутдин-Гьажи Мурадов (из Нижнего Казанища).БЕШ НАМАЗ

Дуньяда инсанлагъа тарыкъ бола хыйлы зат,
Тек табулмас инсанлагъа беш намаздан сыйлы зат.

Беш намаз ичибизни яман ойдан тазалай,
Саныбыздан илбисни йыракълагъа къувалай.

Беш намаз къуват бере, къурч эте саныбызны.
Жагьаннемни отуна ят эте жаныбызны.

Беш намаз бу дуньяны бир ниъматы, битмейген.
Гьеч талайлы болмажакъ беш намазын этмейген.

Беш намаз сав дуньягъа берекетликни яя.
Беш намаз чархыбыздан эринчекликни ёя.

Гьеч бир зат ёкъ дюньяда етер йимик артындан.
Беш намаз багьалыдыр бриллиантдан, алтындан.

О дюньягъа гёчгенде, мени олай демегим,
Бриллиантны, алтыны гёрмежекбиз кёмегин.

Мункар-Накир гелгенде бизге таякъ окълажакъ.
Беш намаз алдыбызда къалкъан йимик токътажакъ.

Беш намаз бир тав йимик, тавлар ондан алаша.
Беш намаз бир бав йимик яллыкъ бере тамаша.

Беш намаз бир кёмекчи, къуллукъ этер эринмей,
Сират кёпюрден бизин оьтгережек сюрюнмей.

Оьлчемеге оьлчев ёкъ беш намазны абурун.
Гюндюз йимик этер ол бусурманны къабурун.

Беш намазгъа белсенсек, этмей ону биз учуз,
Ахыратда беш намаз белсенежек биз учун.

Биз Аллагьдан гелгенбиз, биз Аллагьгъа къайтабыз.
Аллагьу Акбар! – деп биз беш намазда айтабыз.

Беш намазсыз бу дюнья къамучудур къайышлы.
Бир Аллагьдыр дюньяда къуллукъ этме тыйышлы.

Беш намазсыз Аллагьгъа алмажакъбыз бир абат.
Беш намаз - Аллагь учун этилеген ибадат.

Беш намазсыз яртыбыз, беш намазсыз биз кимбиз?
Биз бизинки тюгюлбюз, биз чи Аллагьныкибиз.

Беш намазны къоймагъа ёкъ чу бизин гьакъыбыз.
Беш намазсыз жансызбыз, олсуз биз бош такъабыз.

Бош такъаны ой берип ишлетеген Аллагьдыр.
Беш намазсыз яшагъан яшавубуз балагьдыр.

Яшавубуз балагьдыр, ахыратыбыз ялын,
Беш намазны этмесек, яламай къойсакъ балын.

Беш намаз балдан татли, татывун уртлап къара.
Беш намазсыз яшагъан яшавда хуртлап къала.

Хуртлагъан бу яшавну янгыз беш намаз сакълар.
Намазгъа эре туруп айтсакъ Аллагьу Акбар!

Аллагьу Акбар, Аллагь, бизин балагьдан сакъла.
Яманлыкъны ёлун къыркъ, иманны ёлун якъла.

Сени булан оьктембиз, биз сени къулларынгбыз.
Сагъа къуллукъ этмеге гьасирет къолларыбыз.

Имансыз юрюй буса, алгъышыбыз токътасын.
Тиллерибиз тирелмей янгыз сени макътасын!

Биз сени къулларынгбыз, бергенинге шюкюрбюз.
Бирлигинге инанып барлыгъынга мюкюрбюз .

Бизин сакълап турагъан сендеги уллу пагьмму.
Излейбиз сенден кёмек, гёзлейбиз бизге рагьму.

Сенден къайры гишиге бизин уюзюрю этме.
Саныбызгъа савлукъ бер борчларыбызны кютме.

Сабурлукъ бер гьар ишде, тёшлер ял болар йимик,
Илбисни яв юреги ярылып къалар йимик.

Дюньягъа парахатлыкъ, ислам динни оьр этгин!
Мугьаммат уьмметине женнетлер тёр этгин.

Бизге насип бер, Аллагь, яшамасдай тююнюп,
Оьмюр сюрме къуванып, беш намаздан сююнюп.
Аватар пользователя
Temirlan
Новенький
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 05 мар 2007, 04:00
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение zarema1 » 07 апр 2010, 22:55

А я хотела бы разместить здесь на форуме письмо моего деда с фронта.

Фронтдан кагъыз
Эндирейли Мурат деген уланны
Мен Зайнюдин язып салдым шуланы.
Уьюмдеги къатыныма - яшыма
Авур намус гелип тюшген башыма.
Душман гелген сеналдынгдан тайман деп,
Мен тураман абат алма къойман деп.
Чечекленген уьлкеге абат артырып
Эр намусум чыдамагъа болман деп.
Къартларыбыз отгъа салып ягъады,
Гелинлеге сюйген кюйде багъады,
Къунакълангъан бёшюкдеги яшлагъа
Тавну - ташны гёзъяшлары агъады.
Биз уланлар гёрюп - чыдап болмайлы
Къагьрулу тавлар буса бузабыз.
Денгизлеге солдатларын къотарып
Дав базасын къакъмагъандай тозабыз!
Тишлерибиз къыжырайтып ачувдан,
Азат этме алгъа абат алабыз.
Йыртгъычланы янчып дагъы турмасдай,
Уьстюнлюкню алып уьйге къайтарбыз!

Мурадов Зайнюдин Мурадович. 1942 г февраль - март
Аватар пользователя
zarema1
Местный
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 28 янв 2009, 04:00

Сообщение zarema1 » 07 апр 2010, 23:02

А вот что написала моя тётя, которая училась в 4 классе в годы войны.

Атам Зайнудинге чыкъгъан йыр

Папам гетген давлагъа
Давда уьстюнлюк алмагъа,
Душманлагъа топ уруп
Уллу балагь салмагъа.


Командирин оьлтюрюп,
Солдатларын яралай.
Фашист душман Гитлерни
Болмагъандай паралай!


Уьч - дёрт айлар дав этип
Душманлагъа кер къазады,
Южный фронт асгерни
Уьс болувун язады.


Нечеси минг душманлар
Къолундан параланды.
Хапарсыздан топ тийип
Папам да яраланды.


Яралары сав болуп
Гьазирленди явуна
Арсландай болуп чапды
Севастополь давуна.


Кёп тапшурувлар язып
Бизгеде кагъыз салды.
Гьали кагъыз алмайбыз,
Билмейбиз къайда къалды.


Папам эсиме тюшсе,
Гёзюмден гёзъяш агъа.
Тапшурувлу сёзлери
Юрегиме от ягъа.


Мендей нече къыз бардыр
Булай гьасирет къалгъын,
Ёкъ болсун Гитлерчилер
Бизге бу гьалны салгъан!


Бел бюгюп, тиш къыжрайтып
Охуйман школада,
Гьай аман чагъым етип
Оьч алмасам не пайда!


4 - нчюде охуйман,
5 - чиге чыгъарман.
Къаламым учу булан
Душманны уьюн йыгъарман!
Ону уьстюнлюклерин
Ачыкъ этип язгъанлар.
Туапсе топрагъында
Къабурунда къазгъанлар.


Аявлу азиз атам!
Рагьат ят къабурунгда.
Сени къанынгы алмай
Чыдамас сабурумда!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

65 йылда оьтдю...
Къабурунгу излеймен.
Эртен туруп гёз ачсам
Сенден хабар гёзлеймен...


Кёп ерлени гезедим,
Гьар къабургъа баш ийип.
Юрекге маслагьат деп
Сыйпап къолум тийдирип...

Мурадова Хава Зайнюдиновна. с. Тотурбий - кала.
Аватар пользователя
zarema1
Местный
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 28 янв 2009, 04:00

Сообщение multifasciatus » 08 апр 2010, 10:53

Спасибо за стихи. С удовольствием прочитал =))
multifasciatus
Местный
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 30 мар 2010, 04:00
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Бек » 08 апр 2010, 15:49

ПОРСУКЪ ФРОНТДА

Юрюле къызгъын дав.Фронтда жанлар:
Арсланлар, Порсукълар, Пиллер, Чагъанлар…
Атышыв башланып бюдюреп,къоркъуп,
Гирме тешик тапмай турагъан Порсукъ,
Шарт деп гирип гете бир гиччи инге –
Етти къат ерни тюбюне синге.
... Бираздан токътала орманда давлар.
Уьстюнлюк саялы - уллу йыбавлар!
Ашама, не ичме инде зат ёкъгъа,
Семиз Порсукъ азып болса да юкъгъа,
Гирген тешигинден болмай ол чыгъып,
Талаша,тырнаша эпсиз талчыгъып...

***

Инде яшынса да оьлюмден къоркъуп,
Шо инни ичинде жан берди Порсукъ.

М.Минатуллаев
Бек
Местный
 
Сообщений: 76
Зарегистрирован: 15 июн 2006, 04:00
Откуда: Местный

Стихи

Сообщение Gatchina » 11 апр 2010, 09:22

Къоччакъай Жамалдин. Яхсайлы шаир.

... Къазакълагъа юрюмесин арбалар,
Сулулардан йыртылмасын дорбалар!
Алсакъ да чы сурсат: къазан-хумагъа,
Къачалайгъа гетербиз бир жумагъа!
Ва мисгин халкъ! Гьали сама адам бол!
Къачалайда орманлыкъда уллу къол.
Онда буса налчы Шаит меч къургъан.
Айланада ёлдашлары олтургъан.
Олар олай жыйылмагъан сёрюкге.
Къатынлардай лакъыр этме кёрюкге.
Къабакъ асып онда олар турмайлар,
Тынгъламагъа баргъанлагъа урмайлар.
Сендейлеге эркеу бол деп тилейлер.
Къылычларын деллек йимик билейлер...

( 1919 йыл )
"Кого время не обучило, на обучение того никому не надо тратить усилий, ибо усилия эти пропадут понапрасну"
( Кабус-наме )
Аватар пользователя
Gatchina
Завсегдатай
 
Сообщений: 169
Зарегистрирован: 20 апр 2009, 04:00
Откуда: г.Гатчина


Вернуться в Литературное творчество

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron