Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Педагогический опыт

Список публикаций

Къумукъ ругьну, къумукъ тилни уясы

фотоПачалыкъ ва къынгыр гьакимлер ана тиллени де, муаллимлени оьзлени де нечакъы къыйыкъсыта буса да, бизин халкъны ругьу гьали де сынмагъаны яш наслубуздан гёрюне. Шо ругьну сынма къоймайлы, беклешдирип, артдырмакъ – янгыз муаллимлени тюгюл, бары да жамиятыбызны (лап алдын – ата-аналаны) борчу болма тюше.

Къумукъ ругьну, къумукъ тилни уясы – бугюнгю школаларда.

Далее...

Размещено: 28.02.2013 | Просмотров: 4571 | Комментарии: 0

Сёзлюк иш – шагьар школаларда гьар ана тил дарсны аслу гесеги

Бизге белгили кюйде биринчи класгъа гелген охувчуланы орус тил байлыгъы ана тил булан тенглешдиргенде хыйлы артыкъ. Ана тилинде сёйлеп болагъанлары да кёп аз. Бир-бир гезиклерде ана тилинде англамайгъанлары да ёлугъа. Ана тил дарс беривчюню аслу мурады: биринчи класгъа гелген яшланы ана тил байлыгъын оьсдюрмек ва йылдан-йылгъа ону артдырмакъ. Янгыз авуз янындан тюгюл, ону языв янына да бир тенг агьамият бермекни гьайын этмек.

Далее...

Размещено: 10.02.2013 | Просмотров: 3291 | Комментарии: 0

Смежные разделы