Notice: Undefined index: type in /home/k/kumukiar/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php on line 3056
Кумыкский мир | Ачыкъ лакъыр

Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Ачыкъ лакъыр

Список публикаций

prev 123

Этсе, болур давалар...

фото

- Бир миллетни башгъасындан айырагъан аслу белгилер - ону тили, маданияты. Къумукъ маданиятны, адабиятны чалышывчуларыны миллетине таъсири не даражада деп эсинге геле?

фото- Макътардай даражада тюгюл, озокъда. Бизин адабиятыбызда, маданиятыбызда гьали де 30-40 йыллар алдагъы девюрдеги адамлар чалыша. Заманны талапларына жавап береген кюйде ругь байлыгъыбызны артдырагъанлар аз. Жамиятны да, яратывчу интеллигенцияны да арасында тыгъыс байлавлукъ, бир-биревню англайгъанлыкъ ёкъ. Бары да зат оьзлюгюнден гетип барагъанда йимик...

Далее...

Размещено: 13.02.2012 | Просмотров: 4715 | Комментарии: 0

Эби табылармы экен?

(О судьбе кумыкского радиофонда)
Фото

Миллетни ругъ байлыгъын сёнмеге къоймай сакълайгъан уьч маданият ожакъ бар: газет, театр ва радио. Охувчу, къаравчу яда тынглавчу шолардан таба таза ана тилин эшите. Ана тилде макъалалар языла, спектакллер ойнала, берилишлер бериле. Алда эртен де, ахшам да тынгламагъа болагъан радиону гьалиги гьалы бюгюнлей алышынгъан. Радиокомитетде 40 йыллагъа ювукъ ишлеген, оьр категориялы режиссёр, Дагъыстан Республиканы маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу Умалат Мусалаев радиону къысматына бек жаны авруйгъан адам. Ол, савлугъу себеп болуп, радиодан ишден тайгъаны бираз бола. Ону булан бизин мухбирибиз этген лакъырлашывну охувчуланы тергевюне беребиз.

Далее...

Размещено: 29.11.2011 | Просмотров: 4644 | Комментарии: 0

Нечик гьасил чыгъарайыкъ?

Мен Хасавюртгъа барсам, "Къумукъ тюз" газетни редактору Рашит Гьаруновну янына гирмей къалмайман.

Бу гезик мен Рашитни столну артында ойлу олтуруп тапдым. Толу кюйде сорашып да битгенче, ол магъа бир кагъызланы узатды. Оларда язылгъангъа гёре, "Дружба" деген газетни баш редактору М. Шайыхмагьамматов "Къумукъ тюз" газетни баш редактору Рашит Гьаруновну ишинден тайдыра.

Далее...

Размещено: 19.09.2011 | Просмотров: 4379 | Комментарии: 0

Къумукъ америкада да къумукъ

Ачыкъ лакъыр (Камил Алиев, газета "Ёлдаш").
фото

Газетни баш редактору Камил Алиев интернетден таба Америкада тезден берли уьягьлюсю булан бирге яшайгъан ва ишлейген белгили алим, техника илмуланы доктору, профессор Ильмутдин Абдулагьатов булан къужурлу лакъыр этген.

Далее...

Размещено: 28.06.2005 | Просмотров: 5956 | Комментарии: 0

"Халкъыма айтма деп жыйып турагъан бир минг сёзюм бар"

Белгили шаирибиз Бадрутдин Магьамматов оьз яшавуну ва яратывчулугъуну гьакъында хабарлай.

Оьтген гюнлерде "Ёлдашны" баш редактору Камил Алиев редакцияда белгили шаир ва таржумачы, халкъны арасында генг кюйде яйылып сююв къазангъан кёп санавдагъы чебер асарланы, йырланы автору Бадрутдин Магьамматов булан ёлукъду...

Далее...

Размещено: 28.06.2005 | Просмотров: 6305 | Комментарии: 0
prev 123