Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Жамият

Подразделы

Список публикаций

prev 12

Бу гезик сама умут этме ярай

2 декабрь - РФ-ни Пачалыкъ Думасына сайлавланы гюню

Гертиликни агьымына тюшюп айтгьанда буса, ишлер, къарагъанда, булай болажакъ. Бугюнлерде Президентибиз М.Шихсайитовну юрт хозяйство министри этип ва Гьукуматны Председатели Зайналовну заместителлерини бириси этип де табан тиреп белгилеген сонг, Зайналовну масъаласы алданокъ чечилген, ол я Пачалыкъ Думагъа депутатлыкъгьа йиберилежек яда алдагьы ишлейген ерине къайтажакъ. Шолай болгъанда, Хизри Шихсайитовгъа дагьы айланч къалмай. Зайналов бармагъан ерге ол да бакъдырылмажакъ. Атай Алиев буса, гьар Президент ушатмасланы бири йимик, Дагъыстангъа къайтажакъ. Бу масъаланы тергев берме тюшеген бир айрыча бургьунчлу ери бар. Чыр артларда сёйленеген хабарлагьа гёре, Дагьыстан Гьукуматгъа председателликге бу гезик башгъа миллетни вакили белгиленип, М.Шихсайитовгьа биринчи заместитель кюйде къалмакъ бар.

Далее...

Размещено: 19.11.2007 | Просмотров: 4790 | Комментарии: 0

Жамият бирликни имканлыкъларын къоллайыкъ

Биринчилей, шу ишге талаплы, гьаракатчы адамланы къуршап, сиптечи группаланы болдурма герек. Шолар жыйылып, юртунда жамият совет къуражагьына къастлы экенин токъташдырып, протоколгъа да язып, къоллар да салдырып, бир экземплярны юрт администрациягъа тапшуруп, бириси экземплярны да алып, Магьачкъаладагъы республика консультация-анализ центргьа ёлукъма герек. Башлап шу телефон номерге сёйлесегиз, дагъы да яхшы: 8-928-678-48-67. Шонда сизге эсгерилген уставны да, тарыкьлы таклифлени де бережек. Сонг ерли гьаллагьа гёре, къыйышдырып, онгарып, юртда жамиятны жыйынын оьтгермеге герек болажакъ.

Далее...

Размещено: 12.11.2007 | Просмотров: 7643 | Комментарии: 0
prev 12