Notice: Undefined index: type in /home/k/kumukiar/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php on line 3056
Кумыкский мир | Биз Къазакъны да, миллетибизни де сюеген кюй

Кумыкский мир

Культура, история, современность

Биз Къазакъны да, миллетибизни де сюеген кюй

Фото

"Ёлдаш" газетни чакъырывуна гёре, охувчулар Йырчы Къазакъны памятнигин янгыртмакъ учун харж жыйып башлагъанда адамланы арасына жанланыв тюшдю.

Биревлер шу ишге ругьланып, болагъан къошумун этип туралар.

Башгъалар буса, къумукъ хасиятыбызгъа гёре, шо яхшы иш экенине шеклик этип сёйлейлер. Сайкимасала, памятникни ремонтун шагьар администрация, гьукумат этме герек эди дейлер.

Бирдагъылар, акъчаны къумукъ байлардан, гьакимлерден жыйма герек деп гьакъыл берелер. Гьариси бир хабар да къуруп, айтды-къуйтду юрюле.

Гьатта Йырчы Къазакъгъа сужда къылып турма герек шаирлерибиз де къошулмайлар. Язывчуланы союзу шу акцияны байракъчысы болма герек тюгюлмю эди? Язывчулар къошулуп йиберсе, адабиятны сюеген юзлер булангъы къумукъ охувчуларыбыз да оланы артына тюшежек эди. Йырчы Къазакъны фонду бар дей эди. Къайда фондну къошуму, башгъалагъа чакъырыву?

Шагьар администрация да, гьукумат да оьзлер этегенни этген: ер гёрсетген, памятникни тургъузгъан. Дагъы да огъар ону реставрациясын да этсин - шогъар къаршы гиши ёкъ. Шоланы этдирип болагъанлар этдирсин. Тек биз де герекбиз чи оьзюбюз халкъ, миллет экенибизни гёрсетме. Йырчы Къазакъгъа къумукъ халкъны сюювюне башгъалар да сукъланагъан кюйде, биз де оьзюбюз оьзюбюз булан оьктем болагъан кюйде яхшы, оьзден иш этип болабыз.

Ону орнунда буса, бёлюк-бёлюк болуп, тарыкъсыз дискуссиялар юрютебиз.

Мен англайгъан кюйде, шу акция - бары да къумукъ халкъныки, барыбызгъа да бир йимик тие: гьакимлеге-байлагъа да, къалгъанлагъа да. Гьар гезик байлагъа тиленип турмагъа да ошамай. Йырчы Къазакъны эсделиги учун да простой халкъны гючю булан этилген иш къыйышывлу болажакъ деп эсиме геле.

Янгылыш болма да ярайман, тек кёплени шу акциягъа къошулмайгъанлыгъыны аслу бир себеби бар - къызгъанчлыкъ, ортакъ иш учун, миллетини оьрлюгю учун 300-500 манатын къурбан этме чомартлыкъ етишмейгенлик.

Шо къызгъанчлыкъны яшырмакъ учун не багьана да табалар. Яхари, къошулугъуз ортакъ ишге, сонг шо гьакъда не ойлашагъаныгъызны языгъыз "Ёлдашгъа". Ачыкъ кюйде. Балики, шу акцияны ойлашгъанлар янгылышадыр. Артындан сёйлемейик.

Размещено: 17.10.2011 | Просмотров: 4882 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.