Кумыкский мир

Культура, история, современность

Уят мени юрегимде бюлбюлню

Презентация книги стихов "Танг сагьатны сырлары"

 

 

Шаирни пасигьлиги ол тувгъан ерден, элден-юртдан амалгъа геледир деген ой булан толу кюйде рази болмасам да, къаршылыгъым да ёкъ: урлукъну оьзеги сав буса, о эки ташны арасында къалса да тамур йибережек.

Оьзекли урлукъгъа парх береген пагьмулу шаирибиз Муса Шихавов Кёстекде тувгъан. "Кёстек" десек, бизин гёз алдыбызгъа оьзюню тенги екъ даражадагъы уллу шаирибиз Анвар гелип токътай. Мусаны яратывчулукъ оъсювюнде оьзге шаирлерден эсе огъар, озокъда, Анвар бек таъсир этгендир. Амма ону поэзиясында халкъ авуз яратывчулугъундан, Йырчы Къазакъдан гелеген йылтынлар да ёлугъа.

Бугюнлерде къумукъ охувчу Муса Шихавовну биз кёпден берли гёзлейген янгы китабын алажакь. "Танг сагьатны сырларын" охуйгъанда, редактор гьисапда тюгюл, охувчу гьисапда, шаир гьисапда гьали болгъунча оьзюм язгъан шиъруларымдан гёнгюм чыкъды, "муна булай да язып болагъанлар бар экен!" - деп ягьланып, шаирлик чюйлеримни янгыдан буруп кюйледим.

Охувчугъа, бизин къумукъ ва дагъыстан адабиятгъа сююнчю айта туруп, Мусаны шо китабындан бир-эки шиъруну "Елдашдан" таба бермекни тилегенде, редакция бек арив гёрдю.

Бадрутдин

 


Уят мени юрегимде бюлбюлню

Шайтан гирсе арасына досланы,
Гьакъылны да, хоншум, гёзю байлана.
Бу анасын саттыхырыч дюньяда
Не бар экен болмагъан биз пайлама?

Алсана, ал, гётер чагъыр къартыкъны,
Муна гиччи гюнеш чакъы бадиржан -
Хап артындан, янсын сени ичингде,
Болмайыкъ биз алдын йимик хатиржан.

Сен уятма юрегимде аювну,
Шатлыгъынгны пал-пал этип йыртмасын.
Уят мени юрегимде бюлбюлню -
Сююв гьакъда сюйген чакъы йырласын.


* * *

Бугюн дос-ювукъ пашман.
Къайгъы къонгъан къалкъыма.
Бугюн юрегим шашгъан,
акъчабылгъан аркъама.

Гючден алагъан йимик
дерт дорбамны аркъамдан,
дертимни дослар пайлап,
мен къайгъысыз къалгъанман.
Размещено: 15.05.2006 | Просмотров: 3949 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.