Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Яш фермер авлакъдан къолун да тутуп, бир къыз булан гетип бара. Бузав анасыны бурнуна бурнун тийдиргенни гёрген улан къызгъа: "Шо бузав йимик чи мен де этежек эдим",- дей.

- Эт, сыйырлар сеники тюгюлмю дагъы?- деп сорагъан къыз.