Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Жибин пилге эрге чыкъгъан болгъан. Тою болуп эки гюнден пил оьлюп къала. Бу гьынкъ уруп йылайгъанны гёрген жанлар: "Сен ону булан гьаллашып да битмеген эдинг, мунча талчыгъып нетесен?" - деп сорай.

- Йыламай нетейим дагъы, яшагъаным эки гюн болду, гьали огъар къабур къаза туруп сав оьмюрюм гетежек,- деген жибин.