Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Авлетни азабы

Бирев Моллакъагъа:

-Инан, Моллакъа, халкъгъа эшитдирмеге де айып хабар, шу мени авлетимни бузулгъанлыгъы аз зат тюгюл, туташ ичип гелип, мени булан да, анасы булан да ябуша,- дегенде, ол:

-Гьайгев тюгюл, биле, сиз милициягъа барып айтмажакъны,- деп жаваплангъан.