Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Эшитмеген яхшы

Моллакъаны яхшы эшитмейгенлигин эслеген бирев:

-Я, Моллакъа, къулакъларынга эшитме кёмек этеген аппараты неге салдырмайсан? - дегенде, ол:

-Нетейим шону салдырып, гьалиги заманда эшитип къуванар йимик хабар ёкъ, сангырав кюйде турмакъ кёп де къолай, - деп жаваплангъан.