Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Эри гече эсирип гелип, узакъ заман ачгъыч булан айлана, тек эшикни ачып болмай, алдында юхлап къала.

Эртен къатын эшикни ачып болмай, къагъа. Эри уянып:

- Кимдир?- деп сорай.

- Сени къатынынгман!

- Барып гечени узагъында тургъан ерде тур, ачмайман, - деген эри.