Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Къарт къатын докътургъа геле. Ол къарай ва:

- Сени юрегинг осал, бир-эки дарманлар язайым. Уьйге канзилерден оьрленмей тур.

Бир айдан янгыдан геле. Доктор къарап:

- Во-о, гьали яхшы, юрегинг арив болгъан. Гьали уьйге канзилерден минме ярар.

- Уьх-хей, не яхшыдыр, ялкъдым сув агъагъан чоргъалардан оьрлене туруп, - деп сююнген.