Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

- Тюнегюн сен эсирип гелген эдинг, - дей къатыны эрине.

- Мен? Эсирип? Ким айтды шо ялгъанны?

- Сен оьзюнг мюкюр болгъан эдинг чи.

- Эсирген адам айтгъангъа инанып къаламы?