Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

- Къара чы уьстюнге, хавда ятгъан мегежинге ошайсан. Билемисен, мегежин не экенни?- деп уруша анасы яшына.

- Билемен, донгузну баласы, - деген яш.