Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Учитель охувчугъа сорай: - Тюзюн айт, уьйге берилген ишни сен саялы ким этди? Атанг этдими, ананг этдими?

- Воллагь, билмеймен, тюнегюн уьйдегилерден барындан да алда юхлама ятып къалгъан эдим, - деген яш.