Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Бир гелинни къайнанасы жанбазарда турагъанда:

- Я, Аллагь, жанымны тез алып, иман ёлдан айырмайлы, ахыратгъа йибергин, - деп кюстюне болгьан. Башлыгъында олтургъан молла аякълыгъында эре тургъан гелинине багъып:

- Шуну гьалы яхшы тюгюл, сен де билеген алгъышынгны эт, - дегенде, гелини:

- Мурадына Аллагь етишдирсин! - деген.