Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Къазмалы Жапарны хоншусунда яшайгъан къысыр къатын Зазайны савлай юрт таный. Ону оьмюр бою даим савдюгерчилик булан гетген. Уялмакъ, къызармакъ не экенни де Зазай кёпден унутгъан, шону учун да огьар кёбюсю адамлар "бийгьая Зазай" дей. Бир керен Зазай Жапарны уьстюне гелип:

- Гьуя амалым, сенден бир насигьат, артдагъы гюнлерде башымдан туруп болмайман, - деп кант этген.

- Воллагь Зазай, сен шу дюньяны уьстюнде юрютмеген эрши зат къалмады, уьстевюне башынгдан да турсанг теп-тегиш болур эдинг, - деп жаваплангъан.