Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

- Сизин уьюгюзде банигиз де ёкъ, къайда киринесиз?

- Оьзенде.

- Къышда нетесиз?

- Бийх, гьар заман къыш болуп турамы, уьч ай бола, кёп болгъанда дёрт ай...