Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

- Эрим мени булан эришсе, анама гетемен деп къоркъутаман,- дей бир тиштайпа.

- Мен буса анамны бизге гелтиремен деп къоркъутаман,- деген биревюсю.