Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Шагьаргъа барагъан бир тамаза ёлда машинге мине. Шофёр яш - жагьил улан, хошлугъундан бийив кюйню сызгъыра туруп, машинни къувуп тербей.

- Яхари, балам, аста къойсанг ярамаймы? - деп тилей къоркъунгъан тамаза.

- Ишге алгъасайман,- деп улан бирден-бир машинни къыса.

Дагъы зат айтма билмеген тамаза:

- Ахыратда сама ишлемеймисен, балам?- деген.