Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Эндирейлини къатыны авруп, эрине докътурну артындан барма тюшген. Уьйден чыкъгъанча къатынына:

- Азизим, Аллагьны ишин билмеге къыйын, гьалынг бузукълашмагъа бакъса, оьле турагъанда тез лампаны сёндюр, бир пайдасыз янмасын,- деп тилеген.