Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Гиев къайнанасына сынташ этдирмеге баргъан.

- Сизде бир къолай сынташ ёкъму? Учуз болса дагъы да яхшы.

- Бир таш бар, тек уьстюнде башгъа адамны аты язылгъан.

- Къайырмас, шону аламан, къайнанам охуп болмай эди, - деген.