Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)
Бизге ажжал ёкъ

Намазынгны артында шунча не тилейсен? - дей Салигьатгъа Чора.

Борчлардан къутулмай туруп, Аллагь жаныбызны алмасын деп тилеймен.

Буса, къатын, бизге ажжал ёкъ да ёкъ, - деп иржая Чора.