Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Бирев сув ягъада чабакъ тутма гелген. Бирденден уллу чабакъ тута. Ону къайтарып сувгъа ташлай. Бираздан гиччисин тута, ону челекге сала. Шолай бир-нече керен этгенде янындагъы бирев себебин сорай.

- Мени ялгъавумну оьлчевю гиччи,- деген чабакъчы.