Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

- Янгы муаллимигиз нечикдир? - деп сорай анасы яшына.

- Аз билегенге ошай, гьар заман бизге сорап тура, -деген яшы.