Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Бир уручу туснакъгъа тюшген. Огъар башгъасы: "Сен туснакъгъа не учун тюшдюнг?" - деп сорай.

- Папурус тартгъан саялы, - дей уручу.

- Олай да нечик бола?

- Урлама гирген ерде папурус тартып тура эдим. Тютюн терс тамагъымдан гетип, ёткюрюп йибердим. Ёткюргенде къаравул уянды, мен тутулдум.