Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Уручулар Шарипни (Шарип Албериев) уьюн урлама гирелер. Ким экенни де билип, белгили шаир шулай саламат яшайгъанны да гёрюп, "Айып этме" деп кагъыз да язып, бир минг манат салып гетген болгъан деп хабарлай эди...