Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Ийис гелсе де, таманлыкъ эте

Бир керен Моллакъаны ожагъына гьакъылгъа енгил бир танышы къонакълай гелген болгъан. Моллакъа, ол ичме сюегенликни англап, сав шишаны башындан огъар юз грам да тёгюп, къалгъанын ари тайдырып къоя.

Къонакъ тамаша болуп:

-Я, Моллакъа, менден ичкини къызгъанамысан, дагъы неге тёкмейсен? - дегенде, Моллакъа огъар:

-Я, инишим, сени тувмадан берилген кеплигинг бар, сенден ийис гелсе де таманлыкъ эте, - деп айтгъан.