Notice: Undefined index: type in /home/k/kumukiar/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php on line 3056
Кумыкский мир | Тангчолпан

Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Тангчолпан

Список публикаций

Къумукълукъ - дюр сени де къысматынг...

Шейит-Ханум Алишевагъа Дагъыстанны Халкъ шаири деген абурлу ат берилди. Къутлайбыз!


* * *
Мен гьали нечик йырларман -
Ёлгъа къара,
Ёл бош тюгюл
Халкъ бара!
Инбашлар таяп инбашгъа,
Шу Ата топуракъдан
Шу Ана топуракъдан
Инг башлап -
Абат алгъан бизин аякълар!

Далее...

Размещено: 16.05.2013 | Просмотров: 3597 | Комментарии: 0

Къанатлы мюгьлет

Адам тува беземеге аламны,
Гюнеш тува Ерге шавла яймагъа.
Йырав буса - йыры булан халкъыны
Атын уьнем асруларда къоймагъа.
Асруларда къалар йыры аз тюгюл,
Халкъыбызны эси бугюн - «Ананай...»
Азиз халкъым, гётер оьктем башынгны,
Йырынг яшай - «Анай десем, ананай...»

Далее...

Размещено: 08.04.2013 | Просмотров: 3642 | Комментарии: 0

Эпиграммалар

* * *
Онг къолунг гётерилген,
Къарчыгъадай къарайсан...
Сенден сонг биз не этгенни
Билмей болма ярайсан.
 
Эгер де билип къойсанг,
Хапарсыздан тирилип.
Бирдагъы оьлер эдинг
Я батып, я илинип.

Далее...

Размещено: 20.03.2013 | Просмотров: 3820 | Комментарии: 0

Гьали шолай

(уьч шиъру)

* * *
Пайда ёкъ, айтгъан учун,
Намус-ягь болгъан учуз,
Онгуп-тюзелип гете
Бир огъураш огъурсуз.
 
Айтмагъа чы кёп зат бар,
Айтдыкъ мунда къырыйын,
Насгъа батгъан дюньяда
Таза юрюме къыйын.

Далее...

Размещено: 25.02.2013 | Просмотров: 4355 | Комментарии: 0

Уят мени юрегимде бюлбюлню

Презентация книги стихов "Танг сагьатны сырлары"

Бугюнлерде къумукъ охувчу Муса Шихавовну биз кёпден берли гёзлейген янгы китабын алажакь. "Танг сагьатны сырларын" охуйгъанда, редактор гьисапда тюгюл, охувчу гьисапда, шаир гьисапда гьали болгъунча оьзюм язгъан шиъруларымдан гёнгюм чыкъды, "муна булай да язып болагъанлар бар экен!" - деп ягьланып, шаирлик чюйлеримни янгыдан буруп кюйледим.

Далее...

Размещено: 15.05.2006 | Просмотров: 4494 | Комментарии: 0

Смежные разделы