Notice: Undefined index: type in /home/k/kumukiar/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php on line 3056
Кумыкский мир | Яшав масъалалар: Элибизни, хъалкъыбызны къысматы (Проблемы нашего народа)

Кумыкский мир

Культура, история, современность

Яшав масъалалар: Элибизни, хъалкъыбызны къысматы (Проблемы нашего народа)

Махачкала, "Эпоха", 2008.

обложка

Магьачкъаланы "Эпоха" деген китап чыгъарагъан уьюнде "Ёлдаш" газетни политика бёлюгюню редактору, Россия Федерацияны ва Дагъыстан Республиканы маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу, белгили журналист Абдулгьамит Мичигишевни "Яшав масъалалар: элибизни, халкъыбызны къысматы" деген китабы чыкъды. 300 тиражлы, 300 бети булангъы бу китапда сынавлу журналистни шо эсгерилген рубриканы тюбюнде къумукъ халкъны белгили адамлары булан 2000-нчи йылны февраль айындан 2001-нчи йылны март айына ерли болгъан ва "Ёлдаш" газетде чыкъгъан лакъырлашывлары ерлешдирилген.

Авторну аслу идеясы - мен гьисап этеген кюйде, жамият ва политика чалышывчуларыбызны, алимлерибизни, интеллигенциябызны вакиллерини, бажарывлу адамларыбызны тилинден къумукъ халкъны бугюнгю гьалын исбат этмек ва четим яшав гьаллардан чыкъмакъ учун къоллама герек ёлланы гёрсетмек.

Оьзлер булан лакъыр юрюлген бары да дегенлей вакиллерибиз топуракъ, юрт хозяйство, культура, яшавлукъ, тил масъалаларда оьзюню топурагъында аз миллетге айлангъан къумукъ халкъ къыйыкъсытывлагъа тарыгъанны исбатлай. Шо масъалаланы чечмек учун, кёп кант этмей, гьар адам оьзю сайлагъан тармакъда гьаракатчылыкъ гёрсетмек, охувда, илмуда, ишде болгъан чакъы оьр даражагъа етме къаст этмек, гьар не масъаланы закон ёлунда чечме къарамакъ деген пикру бериле. Гьасиликалам, миллетни тюрленивю гьар адамны оьзюнден башланма герек.

Инг де гьакъыллы, бай сынаву булангъы адамларыбызны яшав дарсы уллулагъа да, яшлагъа да пайдалы болажакъгъа инанабыз.

Тек лакъырлашыв юрюлеген заманда агьамиятлы болгъан, заман гете туруп, шо агьамиятлыгъын тас этген бир, эки соравну материалланы китапгъа гьазирлейгенде автор тюшюрген буса, дагъы да яхшы болур эди деп ойлайман.

Гьалиги чонтукъ тил булан язылгъан, ичи янгылышдан толгъан китаплар чыгъарылагъан заманда, ана тилин яхшы билеген, мукъаятлы ой къуруп болагъан сынавлу журналист Абдулгьамит Мичигишевни китабын охуп леззет аласан.

А.ГЬАМЗАЕВ.

Размещено: 30.05.2008 | Просмотров: 4172 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.