Кумыкский мир

Культура, история, современность

Тхэквондода - къумукълар

Дагъыстанда тхэквондо ябушув арагъа чыкъгъанлы 15 йыллар болуп тура. Шо йылланы ичинде бу гюнтувуш ябушувда бизин къумукъ яшлар етишген уьстюнлюклени гьакъында айтма сюемен.

Магьаммат Абдуллаев, Руслан Биярсланов
Бозигит Закарьяев, Имьямин Жанбеков

Тренерлени арасында инг де айтылгъаны - Россияны ат къазангъан тренери Магьаммат Абдуллаев (ата-бабалары тёбенкъазанышлылар). Магьаммат Дагъыстанны жыйым командасыны баш тренери де дюр. Ол уьйретген яшлар Европаны, Россияны чемпионлары болгъан. Тренер иш булан ону иниси Руслан Магьамматов да машгъул.

Тхэквондо федерацияны вице-президенти Руслан Биярсланов - къумукъ улан. Ол - республикада шо жураны яйылывуна спортсменлеге, тренерлеге кёмек этегенлени бириси. Федерацияны атындан ол бары да ярышлагъа барып, бизин ябушувчуланы якълай, Дагъыстандагъы бары да чемпионлагъа Русланны кёмеги тийген. Федерацияны аслу ишин ол юрюте десек тюз болур.

Гьали тхэквондо ябушувда бизин чемпионланы гьакъында сёйлейик.

Бозигит Закарьяев - Европаны ва Россияны чемпиону.

Россияны чемпиону деген атны Имьямин Жанбеков да алгъан.

Шамил Тагъаев - Россияны дёрт керен чемпиону. Студентлени арасында дюньяны чемпионатында бронза медаль алгъан.

Абдул Жамалов Дагъыстанны да бир нече керен чемпиону болгъан.

Камал ва Арсен Биярслановлар

Камал Биярсланов - Русланны (вице-президент) уланы, Россияны эки керен чемпиону, Европа оьлчевлерде савгъатлы ерге ес болгъан. Ону иниси Арсен - Дагъыстанны ва Россияны чемпиону. Тамерлан Акъавов Россияны уьч керен чемпиону болгъан. Европа чемпионатларда эки керен савгъатлы ерлени къазангъан.

Размещено: 13.10.2007 | Просмотров: 4503 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.