Notice: Undefined index: type in /home/k/kumukiar/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php on line 3056
Кумыкский мир | "Ёлдаш" мени ёлда къоймас сырдашым

Кумыкский мир

Культура, история, современность

"Ёлдаш" мени ёлда къоймас сырдашым

Стихи, посвященные 90-летию газеты "Ёлдаш"


Токъсан териден тон гийген,
Тогъуз териден бёрк гийген,
Тогъайларда ат ойнатма тюшгенде,
Тогъасланы тоза гелген "Ёлдашым",
Денгизингде деврюк еллер эшгенде,
Елкенлеринг яза гелген "Ёлдашым",
Мийибизни иритеген яллав гюн
Уьстюбюзге акъ булутдай ябулдунг.

Шайыхлагъа болдунг гьалал намазлыкъ,
Шаирлеге шакъы болуп табулдунг.
Тамурумда гьасиретлик къайнатып,
Юрегимни чыракъ этип якъгъансан.
Тёр янынгда мени жаным ойнатып,
Тоюм болса, тёр яныма чыкъгъансан,
Ялгъан дюнья явъюрегим яргъанда,
Эмчи болдунг, болдунг магъа ярачы.
Сюйгениме мен баш ура баргъанда,
Сюювюме болдунг гьалал арачы.

Бир дарсынгда оьзденликге уьйренип,
Бир дарсынгда гёзелликни гечгенмен.
Сют татыйгъан ана тилни булагъы,
Сувсагъанда, гелип сенден ичгенмен.

Сынавлу гюн ёлда къоймас "Ёлдашым",
Сагъынгъанда сыр чечеген сырдашым,
Толпанлардан, ташгъынлардан оьтгенсен,
Токъсанынчы кёпюрюнге етгенсен.
Ёлунг узат, авурунг мен алайым,
Аркъалыгъын алмаз танглар боягъан,
Инбашларын инамлыкъгъа таягъан,
Шо кёпюрню бир тиревю болайым.
Размещено: 09.04.2007 | Просмотров: 5212 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.