Кумыкский мир

Культура, история, современность

2006-нчы йылда къумукълар учун агьамиятлы юбилей (йыл айланыв) тархлар

Юбилейные даты 2006 года

Гьар йылда йимик, бу етишип гелеген янгы 2006-нчы йылны ичинде де бизин миллет эсгермеге тийишли болагъан тархлар бар. Белгили агьвалатланы, машгьур адамланы йыл айланывларыны (юбилейлери) тюпде биз язып гёрсетгенлеринден къайры, къутгъарылып къалгъанлары дагъы да кёп бардыр, озокъда. Гьар юртну яда районну оьлчевюндеги даражада оьтгерме тюшеген йыл айланывлар дагъы да кёп. Буланы барысы да хас кюйде белгилене де турмас, тек эсде сакъламакъ, унутмай турмакъ пайдалыдыр.

Газетибизни редакциясыны таклифине гёре, шолай тархлардан бирлерин буса да гёрсетип язмакъны аварасын оьз бойнуна алып, бу тюпдеги материалны Гьасан Оразаев гьазирлеген.

Примечание. Материалы Г.Оразаева внесены в базу данных "Персоналии" на русском языке

  • 390 йыл бола таргъуда къумукъ бийлени ва оланы якъчыларыны бирлешген къурултайы (съезди) оьтгерилген.
  • 370 йыл бола Гольштинияны элчилери Адам Олеарий, Отто Брюгман, шаир Пауль Флеминг Къумукъстанны топуракъларына сапар этгенлер.
  • 85 йыл бола Россия булан Тюркияны арасында дослукъ ва къардашлыкъ гьакъындагъы дыгъаргъа (Жала Къоркъмасовну ортакъчылыгъы булан) къол салывгъа (16-03-1921).

Использованы материалы газеты "Ёлдаш" и др. источники.

Размещено: 15.05.2006 | Просмотров: 3107 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.