Notice: Undefined index: type in /home/k/kumukiar/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php on line 3056
Кумыкский мир | «Yoldaş» – 95 yıldır kendi halkıyla

Кумыкский мир

Культура, история, современность

«Yoldaş» – 95 yıldır kendi halkıyla

«Baskılı ve konuşulan kelime geçmişi
bizim gelişme tarihimizdir ...»

Celal Korkmasov

Her ulusun kültürünün önemli bir yönü kendi dillerinde baskı (basın)sorunudur. Dünya uygarlık tarihinin medeniyeti bu gerçeği belirlenir göstergesi bir tür belli seviyede, kaliteli bir kriter oldu. Kumukça basın ve gazeteciliğin ortaya çıkışı, oluşumu ve gelişimi - sosyal ve manevi görüşün ve Kumuk halkının büyümesinin uzun bir sürecidir kendi zorlukları ve yükselmeleriyle. Toplanmış olan malzeme iş bu süreç XIX yüzyılın ilk on yılında çıktığını gösterir ve ilk önce Türk "Tiflis'te Ahbar" (1832), "Ekinci" (1875), "Ziya-i Kafkasiye" (1879-1881), "Tercüman" (1883), "Sancak" (1899) ve diğerleri gibi başlıklarla genel türk baskılarda yayınlanmıştır. Sosyal yenileşmeler sürecinde doğmuş olan ancak Kumuk, Dağıstan ve Kuzey Kafkasyanın tarihinin değil bütün Türk dünyasının tarihinde parlak sayfalarından biridir.

Bu başlık "Yoldaş" altında gazete Kumukça ilk sayısı Temmuz 1922 yılında yayınlanmıştır. O Jalal-et-din Korkmasova, Dağıstan devlet kökeni duran bir adamın editör tarafından imzalandı. Ama gazete meşru atası vardı - "Yüz yıllık ruznama ..." (1905), "Kumuk gazeti" (1910), "Tan-Çolpan" (1916-17), "Musavat" ("Eşitlik"), "Zaman" (1917), "İşçi halk" (1918), "Al bayrak" (1920-1921). Bu girişimler ve kültür projeleri tüm çıktı ve aynı Kumukça (ve Dağıstan) yirminci yüzyılın 20 ve 30 yıllarında hazırlanmış ve önemli zihinsel tesislerinde Kumukça canlanma olmuştu rakamlar, özverili çalışmalarının bir daire içinde gerçekleştirilir. Bu bize tarihsel ve zamansal tutarlılık ve süreklilik hakkında konuşmak için izin verir.

Baharın 3 ve 15 Nisan 1917 tarihinde kumukların baskı ve işareti başlıyor. Temir-Han-Şura gazetesi "Zaman" ve 3 Nisan 1917 ("Zaman") ve 15 Nisan - "Musavat" ("Tenglik") hayatı Kumukça milli tümüyle yeni bir safhadır. Bu gazete ve hedefine sonradan "Yoldaş" Kumukça sadece vardı, aynı zamanda önemli bir anda Kumukça dil arası ana diliydi hangi Dağıstan, diğer halkların nispeten şarta ulusal diyalog ve 1923 yılında hatta genel durumunu devlet satın aldı. O zamandan beri, gazete ismi bile birkaç kez, kurucuları, numaralama ve farklı formlarda kağıt üzerinde dışarı çıktı değişti, farklı alfabe ile (Arap, Latin, Kiril).

Onun ilk sayısından gazete Kumukça ulusal basın ve edebiyat yükselen ilk adımları ve başarılara atıfta bulunarak, Türk filolojisi, Profesör Bekir Çoban-Zade de iyi bilinen bir uzman 1926 yılında zaten iyi bir başlangıç olduğunu belirtmek gerekir, şunları söyledi: "Diğer Türk lehçeleri ve edebiyatı arasında, kumuk edebiyatı özel bir yere sahip ve şüphesiz parlak bir geleceğe ait ... dil ve üslup şimdi ("Maarif Yolu" ("Aydınlanma Yolu") Dağıstan, gazete ve dergilerde yayınlanan", Yoldaş ve "Dağıstan fukarası" ("Proleter Dağıstan") - zaten bu bakış açıları gerçeğe başlıyor inanmak için bir zemin sağladı."

1931 yılında gazete (bu ad altında, ve o 60 yıl boyunca yayinlamaktaydi) "Lenin Yolu" adını değiştirdi ve 1991 yılında da kendi adını ele geçirdi - "Yoldaş". Ancak, adı ne olursa olsun, gazete her zaman halkın sesi olmuştur. Bu süre boyunca, hemen hemen 14 bin aboneye geldi. Bu, Dağıstan, Kumuk hayatın, cumhuriyet ve ülke yaşamının ciltli ansiklopedisi idi.

Önemli olan kendi Kumuklar arasında sadece, Kumuk dilde diğer ulusal süreli yokluğunda ilk gazete "Yoldaş" (XX yy. 30 yıllarına kadar) aydınlanma insanların fikirleri için bir kanal olarak öncü bir rol oynamış olduğu gerçektir aynı zamanda Kuzey Kafkasya, Balkar ve Karaçay, Nogay, hem Dağıstan dağcıları arasında olarak onların akrabaları arasında yayınlamış. O sadece Dağıstan değil Balkar, Karaçay, Çeçenistan, Kuzey Osetya, 30-35 bin adet sattı derece revaçtaydı. Diğer cinsler Dağıstan için yazılı tarihinin ortak elbette onun insanlar, yazı ve tarih, yansıtılır. Varlığını ilk on yılında ise, 1928 yılında gazete sayfalarına, sonra Ajam şekilde yayınlandı ve 1938'de iki yeni alfabe ilan edildi - Latin ve Kiril harfleri.

Bir kardeş kardeşe iç savaş, sosyalizmin inşası, kollektivizasyon ve mülksüzleştirme sırasında köylülüğün trajedi, cehalet mücadele, Stalinist baskı, Büyük Yurtsever Savaş, "demir perde" - Ve son yüzyılda her Dağıstan tarihinin bir süre, Kumuk "Yoldaş" sayfalarına yansır Hruşev’in "buzların çözülmesi", uzay destanı, "Soğuk Savaş", ne düzenlemeler, demokratikleşme, ulusal canlanma süreci ... Bu yıllarda "gazete hacimleri," bir ayna gibi tüm tarihi Kumukça insanlar, tarihi, kültürü, örf ve adetler yansıtır. Zaman değişti - ve gazete içeriği adını, tematik, gazete sayfalarının kahramanları değişti. Sıradan işçileri ve nezihçileri Kumukça temsilcileri ve Dağıstan gelişimi ve ruhsal yaşam için katkıda bulunan diğer kişiler: cumhuriyeti ve halkının yansıması hayatına ana hattı oldu.

Kumukça ve genel toplumda kültürel miras, klasik tarihinin tanıtımına katkıda bulunmak, yüz restorasyon ve modern Kumukça edebiyatının gelişimi - kariyerinin bütün aşamalarında Gazete, doğrudan meydan hissettim. Bu önceden edebi ve kritik malzemelerin yayınlanması için bir çıkış sağladı ve bilimsel araştırma sonuçları tarihsel edebiyat ve kültür tanıtımı edilir. Bu sayfalarda yazar rolünü tartışma bildiri yayınladı yazarların yeni isimler, toplumda ajanı, insanların yaşamlarında sanatın yerini tanımlamak için en iyi edebi eserler için yarışmalar açıkladı Kumuk tiyatronun repertuar ve iskelesi altında onun oluşumuna sahne sanatları. Bu genel Dağıstan, yani açısından önemi vardır Kumuk tiyatro Dağıstan'da ilk milli tiyatrodur, ve Dağıstan tiyatro için bir okul olma deneyimini, yana alın.

Burada bir kaç sene Dağıstan edebiyatının yazarlar nesilleri, yayınlanmış oldu: Aybala Dada, Ü. Gereyev, A. Magomedov, K. Ali, A. Akavov, B. Astemirov, T. Biybulatov, N. Hanmurzaev, A.-P. Sala-vatov, Anvar Aciyev, Atkay, Kerimov İbrahim, K. Sultanov, A.-V. Süleymanov, M.-S. Yahyayev, I. Bammatuli, Askar Akayev, K. Abukov, M. Abukov, W. Mantayeva, U. İbragimov, P. Abukova, M. Atabayev, B. Magomedov, A. Hamidov, A. Caçayev, Ş-H. Alişeva, A. Ağayev, B. Aciyev ve diğerleri, araştırmacılar S.C. Haciyev, C. M. Magomedov, S. Magidov, A. Osmanov, S. Aliyev, Z. Akavov, S.-M. Akbiyev ve diğerleri.

Milli gazetenin halk yaşamındaki önemini hesaplamak zordur. Onun milli özgürlüğün, adet ve geleneklerin korunması. Başka bir şey vvardir ki gazete okuyucusunun yetişmesi, eğitim, ilgilenmektedir. Ve tabii ki, yıldönümünde, gazete idare edenleri hakkinda biraz anlatalim - yaratıcı ekip "Yoldaş".

Yoldaş (Lenin yolu – 1931’de) gazetenin başkanları şunlar olmuştur: C. Korkmasov (1922), Magomedkerim Saadullaev (1922-1928 gg.), Buniyamin Haciyev (1929-1931), Maharam Karagişiyev (1931-1932 gg.) Abdulhalik Habilov (1938-1947 gg.) Ziyavdin Daibov (1947-1949 gg.), Galim Kerimov (1952-1963), H. Gebekov (1963), İsmail Alimhanov (1963-1978 yıl.), Burgan Bammatov (1978-1986), Salih Valiyullayev (1986-1996) ve Abdulkapur Salimurzaev (1996-2004).

Yaratıcı hikayeler özellikle verimli, gazete, savaş sonrası yıllarda, 60'lı, sözde edildi "Çözülme". Bu yıllarda, kalan Sovyet iktidarının Hoc ağızlık, gazete, insanlar için genel okuyucu, yüz başardı ilgisi menfaatlerine yanıt savunmak, ve böylece kamunist ve en yüksek otorite kazandı. Daha sonra aydınların yeni nesil aktif katılımı ile oluşturulan Kumukça (şair, yazar, gazeteci beşeri yoldaşı ve alimler), bizim gazetecilik ortaya çıkan demokrasi ruhu içinde, daha sonra ulusal değil -demokratik hareket, ulusal Kumukça canlanması özbilinç büyük bir röl oynamıştır.

1968 yılında gazete liyakat bir tanıma ve yüksek Kumukça cumhuriyetçi rolü Dağıstan anma sosyo-ekonomik, politik ve kültürel gelişiminde gazetenin TION oldu SSCB'nin Düzeni "Badge of Honor" verildi.

Bu yıllarda, opera, büyüdü bilgi ve becerileri aldı ve cumhuriyetin gazetecilik personel medya kendine özgü özellikleri kazanmış. Kağıt iş ve çalışma Abdulgamidov Miçigişev, Abdulvahab Majidov, Abas Mamaev, Biysultan Gacimurad, Zabiya Abduragimova, Dermetan Cavathanov, Abdulmanap Hamzayev, Magomedbekov Osmanlılar, Dalgat Alklıçev gibi UT gerçek profesyoneller, sevecen, yeteneğiyle Mustapa Guseynov, Alavi Aliyev Yaraş Biydullayev, Abdullah Zelimhanov, Cavat Zakavov, Kuramagomed Hasanov ve diğerleri. Gazete çalışanları ve bu kasık Haybullaeva, Gereyhan Aciyev, Aziz Miçigişev ve diğerleri gibi genç umut verici özel gazeteci, katıldı.

Gazetenin kuruluş yıldönümü - bir tatil gazeteciler sadece değil aynı zamanda yazar ve varlığın okuyucu muazzam bir NEONA. Bizim için, okuyucuların çıkarlarını her şeyden önce, tüm editoryal çalışma okuyucu ihtiyaçlarına ve isteklerine göre inşa edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, gazete hızlı bir şekilde yansıtacak ve otoriteler ve toplum arasında bir diyalog kurmak, onlara hitap yardımcı olmak için insanların günlük programlamıştır, tespit etmek, hayatımızda olur, tüm en önemli şey analiz etmeye çalışıyor.

Bugün gazetesi "Yoldaş" bilinen bilim adamları ile yazarlar, siyasetçiler ve kamu rakamlar: Hamid Buçayev - bir bilim adamı ve ekonomist, akademisyen, rektör DagINH; Dağıstan, Salav Aliyev Kamal Abukov - ulusal yazar - bir bilim adamı ve halk figürü; İlmutdin Abdulagatov - bilim-teknoloji (ABD) Murad Adji - Bir bilim adamı ve yazar (Moskova), Abdul Hakim Aciyev - alim ve halkbilimci, Anatoly Korkmasov - Araştırma, albay, emekli (Moskova), Alibek Aciyev - tarım bilim adamları - oryantalist ve türkçeci, Zeyd Abdulagatov - Bir sosyal bilimci, Vinsent Tarkovskiy - bir fizikçi ve bir sanatçı (Grodno), Zafer Özden - sosyal aktivist ve girişimci (Orazaev Hasan - sosyal aktivist, Abdul-Kadir Abdullatipov bilim edebiyatçi), Çetin Pekacar - kumukçu-türkçeci (Ankara) ve diğerleri.

Ulusal gaz Daimi yazarları ve yurtseverler - kırsal ve kentsel aydınlar A. Aliyev (Hasavyurt), M. Garumov (Karabudahkent) S. Mutaev (Kakaşura), Zagirov (Buynaksk) büyük bir birliğinin temsilcileri I. Aciyev, A. Salavatov (Kızılyurt), B. Gacigeldiyeva (Tamaz-tüpü), Ş. Minatullaev (Kazanişe), S. Tutuşev (Endirey), A. Çoçakov (Mahaçkale), M. Satuyev (Adil Yangiyurt) ve diğerleri.

Bizim kağıtlar, hem de diğer gazeteler resmi izleyici tarihinin önemli bir kilometre taşı, Rusya ve Dağıstan yeni Anayasanın kabulünden tokmağı. 1991-1994 yıllarında başladı ve olarak bilinen sosyal değişimler olduğunu "demokratik yeniden yapılanma." O günden bu bir parti gazete olmaktan çıkmıştır. Temel yönelim evrensel gerçek demokratik değerler ve öncelikler, savunur ve kendi okurlarına sivil ve vatansever, ulusal kimliğin oluşumunu destekler olarak vardır.

Pozitif ve bu yayınların ulusal-devlete nütrisyon durumunda eşit, kendi Finansman bütçe Konferansı koruyan önemli politika kararlarının benimsenmesi, düşünün ülkede Kumukça basını, millet içinde geleceği için çok önemli. Para reklamverenler olmadan - Biz etnik medya, bir yandan üzerine, diğer yandan, devlet sponsorluk ve desteği olmadan var olamaz hepimiz farkındayız. Ancak, biz "Yoldaş" dahil olmak üzere çoğu etnik yayınlar, bir tüketici tabanı yok hissetmek, dost biçimde yapabileceksiniz. Analize göre 1985'ten itibaren günümüze kadar bütün gazeteler o zaman örneğin, "Yoldaş" (50 okurlarının yüzde 70'i her yerde kayıp olduğunu gösterir gösterir, şimdi fazla 14 bin aboneye sahipti - artık değil bin 6'dan ve dirayet yetenekli, modern bir ulusal çalışma gazeteciler medya pazarında Dağıstan medya milletsizin, okuyucu kitlesi genişleyen dinleme ve düşük ulusal öz insanların izleyicidir. Bu nedenle, medya çalışan ulusal canlanma bulunan hükmü ile ilgili, önemli ölçüde maddi kaynakların bilgi gerektirir, derinlemesine bilgi, net bir tanım bölümü öncelikleri. milli kültür ve tarih konularında personelin gerekli yetkinlik, nüfusun altında Etnolojik cehalet etnologlar gazeteciler ve yönetim medya yapılarının ortadan kaldırılması ile başlamalıdır.

Şu anda "Yoldaş" sadece cumhuriyet sosyo-politik periyodik (haftalık) sürüm Kumukça dilde çıkıyor olduğunu. Kurucuları, Dağıstan Cumhuriyeti Halk Meclisi ve Hükümet. Gazete çıktı ve aynı zamanda, kopya 5-7000 kopyalar, Dağıstan, Çeçenistan Dağıtılan 24 sayfaları için onun önemli online izleyicileri oldu gider. Gazete, şimdi talep ve set üzerinde büyük bir etkisi de, yetkisi vardır binlerce okuyucuya sahip.

Raporun ana amacı - her şeyi, gündelik hayat arkadaşı ve danışmanı bilgi alanında herkes gibi onun çok başlık Kumukça yansıyan olmak "Yoldaş".

Yayıncılığın temel prensibi - bir kalite ve cumhuriyetin ömrü, yetkinlik oluşumu cumhuriyetin toplumsal ve siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel hayatın tüm konularda devlet kurumları ve yerel yönetimlerin faaliyetleri hakkında kamuoyu hakkında Enstitüsü okuyucuların zamanında oluşumu.

Gazete "Yoldaş" içeriği temel öncelikleri sosyal belirli bir milli, siyasi, sosyo-ekonomik kalkınma, ancak Kumukça ve Dağıstan tümünü yansıtır. Onu Rusya içinde tek ve bölünmez bir cumhuriyet olarak gelişmeye izin zengin kültürel ve tarihsel gelenekleri ve bütün çokuluslu Kumukça Dağıstan, eşsiz, etno-kültürel, etnik ve siyasi potansiyel bir Eylem Planının insanlar göz önüne alındığında, gazete, geleneksel, etnik ve kültürel gelişimine çok dikkat etnik-dünyanın yetti sosyal uyum ve esenlik, olayları faaliyetleri hükümet ve yerel yönetimin pülsiyon olayların kamu çıkarının bir analizi (rezonans) sağlar, pro-ülke (Dağıstan / Rusya), ve tüm dünyaya geliyor. Biz gerçekte önümüzdeki yüzyılda, bilgiler - elektronik sadece hızla büyüyen rolü puan çok iyi farkındayız, ancak mekanizmalarının işlevini yerine TOPLUM ve basılı medya, ulusal kalkınma seyrini etkilemek için biz de bu bilgi sistemlerinin farkında sonuçlarının aynı büyüklükte yanı sıra kitaplar ve gazeteler görünümünü devrimci modelinin görevi görülmelidir. İnternet bazı ek teknik araçlar gibi sadece kabul edilemez. O, bizim için açılan, ancak bir dünya sınırları olmayan, sansürsüz, herkes neredeyse erişilebilir ve birkaç dakika, kimseyle bağım bağlamak için mesafeler sağlar. O görülmemiş teknolojik imkanı insani gelişim için fırsatlar, özünde insanların yaşam biçimini değiştirmek tanıttı. Modern bilgi sistemleri yerini bulamadık insanlar, sadece tarihin dışındadır.

Binalar ile Internet üzerinde gazete desteği ile dikkate alarak yeni gerçekler ve faaliyet gösteren bir çok popüler web-site «Kumukça dünya» (www.kumukia.ru). O adanmış ilk beş siteleri arasında şimdi Dağıstan yerli halkları. Ve o, sürekli büyümekte ve gelişmektedir. İşte en ilginç bizim gazetelerde makaleleri ve değişken tarih, kültür ve çağdaş yaşam vaftiz üzerine şekilli malzeme ve Dağıstan diğer halklar vardır. İşleri Kumukça yazar ve şairler, halk. Şimdi biz yeterince hidrate yükseltti ve popüler olması. 25-30 ülkeden beş bin kişiye Haftalık ziyaretler.. O halde onlar özellikli şarkı ve melodiler Kumukça indirebilirsiniz kendi forumu (900 kayıtlı katılımcı üzerinde), gençlerin senkron iletişim için bir sohbet odası, onların MDE-arşiv vardır. Dikkate biz yerleştirdik dilek rus hız Kumukça ifade yakında koyacaktır, ve elektronik sözlükler almak. Biz Kumukça tarih ve kültür, o düzenli olarak güncellenen Bankası İşçi üzerine oldukça tam biyografileri var. Bizim ziyaretçi tarihin teori ve kültür, çağdaş yaşamın Kumukça herhangi bir materyal okuyabilir ve indirebilirsiniz.

Başka bir yenilik "Yoldaş" Rusça, Rusça konuşan dinleyiciler arasında gazete "Zaman" gazetesinde okuyuculara geniş bir Kumukça ve tarih, kültür ve Dağıstan modern durumla ilgilenen diğer kişilerin ele büyük bir taleptir. Böylece, size ve bize son derece bilgilendirici yeniden hazırlamak için Rusça konuşan yeterli hakkındaki bilgileri hem kalıcı izleyicilerin oluşumu ve gelişimi teorisi üzerinde çalışıyor. Stajyer okullar bağlayan bizim internet seyirci keskin bir genişleme bekledikleri konusunda gelecek bir yıl ya da iki yıl. Ve, tabii, tam olarak faydalanmak niyetinde.

Yukarıda Özetle, not alabilirsiniz: "Yoldaş" birlikte kendi halkına karşı, tüm multi-etnik cumhuriyet ile zaman test durdu, inişli çıkışlı ama görkemli 95 yaşındaki tarihi bir yolu, memnun ona tarihçi, eğitimci ve bilgi rolü haiz oldu. Bu hızla değişen dünya içinde insanların ortağıdır.

Перевод на турецкий язык - Э. Гаджиев

Размещено: 13.05.2012 | Просмотров: 6699 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.